Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

تغییر روال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

به اطلاع دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم دانشگاه می‌رساند، با توجه به برنامه‌ریزی ‌های صورت گرفته و موافقت دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان جهت کاهش مصرف انرژی از تاریخ ۹۸/۴/۲۹ الی ۹۸/۵/۱۸ کلیه فعالیتهای دانشگاه (اداری و آموزشی) از یکشنبه تا پنجشنبه می‌باشد و روزهای شنبه دانشگاه تعطیل می‌باشد و بعد از تاریخ فوق‌الذکر فعالیت آموزشی و اداری طبق روال گذشته خواهد بود.