دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند تقویم اموزشی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به شرح ذیل می باشد:. به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند تقویم اموزشی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به شرح ذیل می باشد:.

آرم دانشگاه آزاد مهدیشهر