دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دفترچه تماس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

حوزه ریاست

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
دفترریاستمرتضی پارسا103
حراستمحمد صائمی106
روابط عمومیمرتضی پارسا103
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم عربیان151

اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشیدکتر علیرضا مرادی111
تحصیلات تکمیلینیلوفر شریفی116
گروه آموزشی علوم انسانیفاطمه کیپور112
گروه آموزشی فنی مهندسیخانم هااکرم مصباحیان/راضیه طاماتی113-114
دفتر ارتباط با صنعتنیلوفر شریفی116
ثبت نام وامتحاناتسیدمرتضی میرحسینی119
هماهنگی کلاسهامرتضی بخشی115
فارغ التحصیلانمحمد هادی ملائیان117
امور پژوهشیسمیه پاکدامن146
مدیرگروه علوم انسانی دکترعلی رشیدی122
مدیر گروه برق -کامپیوتردکترمریم تعجبیان121
کتابخانه147

حوزه اداری و مالی

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
کارگزینسید حمیدرضا محمدی118
امور عمرانیعلی محمودیان107
کارشناس بازرگانیعلیقلی پارسا109
کارشناس امور اداریناصر علی کیپور110
صندوق رفاهفهیمه مومن138
امور درآمد و هزینه هامینا خداداد139
امور شهریهعباس زیاری137

اداره خدمات فرهنگی و دانشجویی

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
مسئول حوزهسید مرتضی میر حسینی141
امور فرهنگی-امور بنیاد شهید و ایثارگرانخیرالنساء ساجدی142
اموردانشجویی- امورنظام وظیفهسعید سعیدی144