دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

سید حمیدرضا محمدی

کارگزین هیأت علمی و کارکنان

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۸

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )