Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

عباس زیاری

حسابدار(امورشهریه)
صفحه نخست » Personnel » امور اداری » عباس زیاری

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۷

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )