دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکترعبدالله جعفری چاشمی

مدیر گروه فنی و مهندسی
صفحه نخست » Personnel » اداره خدمات آموزشی و پژوهشی » دکترعبدالله جعفری چاشمی

عبدالله جعفری چاشمی

مرتبه علمی:مربی

رشته تحصیلی:  برق-مخابرات

ایمیل: ab.jafari@yahoo.com