Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

ناصر علی کیپور

کارشناس امور اداری
صفحه نخست » Personnel » امور اداری » ناصر علی کیپور

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۰

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )