Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

نیلوفر شریفی

کارشناس کتابداری
  • کارشناس کتابداری
  • کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
  • کارشناس دفتر توانمند سازی و آموزشهای تخصصی و کاربردی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی۱۴۷

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )