دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

نیلوفر شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی -کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

کارشناس تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی۱۱۶

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )