Azad_University_logo

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکتر مریم تعجبیان

مدیر گروه فنی و مهندسی
دکترای مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
صفحه نخست » Personnel » مدیر گروه فنی و مهندسی » دکتر مریم تعجبیان

 

دکتر مریم تعجبیان

تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

مرتبه علمی: مربی

 

پست الکترونیک:   m_taajobian@yahoo.com

 

رزومه

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی:

یکشنبه ها از ساعت۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

سه شنبه هااز ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

چهارشنبه ها از ساعت۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰

پنجشنبه ها ازساعت۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )