دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

محمد صائمی

شماره تماس:  ۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۶ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

دکتر مهدی سلطانی فر

دکتر مهدی سلطانی فر   تحصیلات: دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات   مرتبه علمی: استادیار   پست الکترونیک: head@msh-iau.ac.ir   شماره پیامک: ۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵   رزومه   سامانه پیامکی ارتباط با ریاست:  ۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵            آدرس ایمیل: head@msh-iau.ac.ir  

ادامه مطلب

صدیقه عربیان

شماره تماس: ۰۲۳۳۳۶۲۰۰۰۰-داخلی۱۵۱ آدرس ایمیل: ict@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

مرتضی پارسا

شماره تلفن روابط عمومی: ۳۳۶۲۷۴۷۴-۰۲۳ شماره فکس روابط عمومی: ۳۳۶۲۷۴۷۵-۰۲۳ شماره تلفکس روابط عمومی مجازی: ۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۳ آدرس ایمیل: ravabet.o@msh-iau.ac.ir ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

فهیمه مومن

مسئول طرح و برنامه و بودجه حسابدار(صندوق رفاه دانشجویی) شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۸ آدرس ایمیل: research@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی:شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب