دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

علیقلی پارسا

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۹ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

سید حمیدرضا محمدی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۸ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

نیلوفر شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی۱۱۶ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

مرتضی بخشی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳داخلی۱۱۵ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

دکتر مهدی سلطانی فر

دکتر مهدی سلطانی فر   تحصیلات: دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات   مرتبه علمی: استادیار   پست الکترونیک: head@msh-iau.ac.ir   شماره پیامک: ۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵   رزومه   سامانه پیامکی ارتباط با ریاست:  ۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵            آدرس ایمیل: head@msh-iau.ac.ir  

ادامه مطلب

راضیه طاماتی

کارشناس گروه های برق-کامپیوتر شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۴ آدرس ایمیل: ac.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

ناصر علی کیپور

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۰ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

سمیه پاکدامن

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۶ آدرس ایمیل: s.pakdaman2000@gmail.com ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

سعید سعیدی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۴ آدرس ایمیل: personnel@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

علی محمودیان

کارشناس امور عمرانی کارشناس آزمایشگاهها و کارگاهها شماره تماس: ۰۲۳۳۳۶۲۰۰۰۰-داخلی۱۰۷ آدرس ایمیل: civ.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

عباس زیاری

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۷ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

فهیمه مومن

مسئول طرح و برنامه و بودجه حسابدار(صندوق رفاه دانشجویی) شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۸ آدرس ایمیل: research@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی:شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب